4 op 5 gezinnen schakelen papa vaker in maar mama blijft thuis de plak zwaaien

Zondag is het Vaderdag, maar hoe zit het met de huidige rolverdeling bij de Belgische ouders?

  • Het Kinderbijslagfonds Partena onderzocht de taakverdeling binnen Belgische gezinnen via een grootschalige enquête in maart 2014. Het vroeg aan 1332 ouders met inwonende kinderen wie het meest instaat voor vervoer, opvang en opvoeding van de kinderen en hoe ze dit combineren met hun job.
  • Resultaten geven aan dat vaders zich duidelijk steeds meer inschakelen, moeders nog steeds het merendeel van de gezinstaken op zich nemen en dit een stuk moeilijker kunnen combineren met hun werk.

Papa helpt meer mee dan vroeger

Eerst het goede nieuws: 68% van de ouders geeft aan dat papa en mama evenveel doen voor de algemene opvoeding van het kind. 81% van de Belgische ouders vindt ook dat vaders meer dan vroeger worden ingeschakeld in de opvoeding van de kinderen.

Ten slotte is maar 1 op 5 van mening dat de opvoeding van de kinderen in de eerste plaats aan de mama toekomt.  Vooral  ’de moeders dichten zich die rol toe (31%), want amper 1 op 10 vaders deelt die mening.

Mama blijft baas in het huishouden

In twee derde van de gezinnen (66%) staat de mama hoofdzakelijk in voor de huishoudelijke taken. 60% van de moeders neemt de algemene gezondheid van de kinderen op zich. Studiebegeleiding, algemene opvoeding en ontspanning worden doorgaans gelijkmatig verdeeld. Enkel bij klusjes en karweien neemt de papa het voortouw (58%).

Moeders regelen bovendien veel vaker dan vaders het vervoer van de kinderen. Zo brengen ze de kinderen dubbel zo vaak van en naar school, of naar buitenschoolse activiteiten.

Ook bij de opvang van de kinderen zijn er grote verschillen. Bij onverwachte gebeurtenissen (schoolstaking, ziekte van het kind etc.) vangt een vierde van de  mama’s het kind op, terwijl in amper 7% van de gevallen de papa dan inspringt. Ook op woensdagnamiddag blijft slechts 5% van de vaders thuis voor de kinderen, tegenover 42% van de moeders.

En als mama én papa buitenhuis zijn? Dan klopt 52% van onze gezinnen aan bij de grootouders. Ook bij onverwachte gebeurtenissen (35%) en op woensdagnamiddag (20%) staan oma en opa paraat.

Oude rolverdeling blijft norm en verstoort work-life balans van de mama’s  

Belgische ouders beseffen dat niet alleen de mama de kinderen moet opvoeden. Toch is er nog steeds geen evenwichtige rolverdeling. Moeders blijven instaan voor het merendeel van het vervoer, de opvang en de opvoeding van de kinderen.

Niet verrassend vindt daarom 75% de combinatie werk en privé als vrouw moeilijker, terwijl maar 28% aangeeft dat mannen het daarmee moeilijker hebben. De stress om de verschillende taken rond te krijgen, weegt dan ook zwaarder op mama’s schouders (84%) dan op die van de papa (72%).

Opvallend is wel dat ouders hun eigen inbreng vaak overschatten. Zo gelooft 37% van de papa’s dat zij werk en gezin moeilijker kunnen combineren, terwijl slechts 19% van de moeders vindt dat het voor de vader lastiger is. En omgekeerd, ervaart 86% van de vrouwen de work-life balans als mama moeilijker, waar ‘slechts’ 63% van de mannen die mening deelt.

Contacteer ons
Over Partena Professional

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid. Partena Professional ondersteunt en begeleidt starters, KMO’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-beleid. Wij verlenen diensten in verband met de oprichting van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en diverse types consultancy (HR, juridisch, …). Zowat 1.500 medewerkers bedienen ruim 200.000 bedrijven en zelfstandigen en realiseren een jaaromzet van 150 miljoen euro.

Voor meer informatie, surf naar www.partena-professional.be