Bijna de helft van de Belgen die de bedrijfswagen zou inruilen, zou daarmee een privé-wagen in de plaats kopen

Vrijdag 29 juni 2018

  • 12% van de Belgen met een bedrijfswagen rijdt daarmee nooit naar het werk. De voornaamste reden is dat ze te dicht bij het werk wonen.
  • Bijna 4 op 10 Belgen zijn bereid hun bedrijfswagen in te ruilen voor een loonsverhoging van gemiddeld € 740 netto per maand. Met dat geld zou bijna de helft zelf een kleinere wagen kopen ; bijna een vierde zou een fiets kopen.
  • Amper 2 op 10 Belgen hebben van hun werkgever al voorstellen gekregen voor alternatieve mobiliteitsoplossingen. De fietsvergoeding komt het meest voor.
  • Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de Barometer van Partena Professional[1] over de bedrijfswagen van de Belgen en alternatieve vervoersmiddelen voor het woon-werkverkeer. Partena Professional houdt de vinger aan de pols van de Belgische samenleving en haar evolutie en wil met deze Barometer inzichten aanreiken die ondernemers kunnen helpen om hun aanpak af te stemmen op de huidige en toekomstige werknemers.

 

Het aantal bedrijfswagens is de voorbije 5 jaar in België flink toegenomen. Koning auto regeert nog steeds. Toch zijn er veel Belgen die hun bedrijfsvoertuig nooit gebruiken om naar het werk te rijden. De voornaamste reden voor ruim de helft onder hen: ze wonen te dicht bij hun werk. Heel wat auto’s blijven dus aan de kant staan, terwijl er alternatieven kunnen worden voorgesteld. Bijna de helft van de Belgen wil zijn bedrijfswagen inruilen voor een forse compensatie en zou dan zelf een kleinere wagen of een fiets kopen. De werkgever stelt te weinig alternatieve mobiliteitsoplossingen voor. Dat blijkt uit de Barometer van Partena Professional van mei 2018 over de bedrijfswagen van de Belgen en alternatieve vervoersmiddelen voor het woon-werkverkeer.

Bedrijfswagen inleveren om zich met de fiets te verplaatsen  

Volgens de cijfers van Partena Professional[1] is het aantal werknemers met een bedrijfsvoertuig dat ze ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, de voorbije 5 jaar met 50% gestegen (van 10,4% in 2013 naar 15,1% in 2018). Uit de Barometer van Partena Professional blijkt dat meer dan 1 op 10 Belgen (12%) met een bedrijfswagen daarmee nooit naar het werk rijdt. De belangrijkste reden is voor 51% onder hen dat ze dicht bij hun werk wonen, gevolgd door de files (13%) en het gebruik van het openbaar vervoer (12%).

Terwijl een auto een belangrijk voordeel blijft en sommigen eraan zijn gehecht, zou bijna 4 op 10 Belgen (38%) hem willen inruilen voor een forse compensatie, nl. een loonsverhoging met gemiddeld € 740 netto per maand.

Met dat geld zou bijna de helft van de Belgen (48%) niet meteen overschakelen naar een ander vervoersmiddel, maar een eigen kleine auto kopen. Bijna een vierde onder hen (23%) zou een fiets kopen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. 22% van de Belgische werknemers zou het geld voor persoonlijke doeleinden gebruiken.

Milieu belangrijker dan files

Bijna de helft van de Belgen heeft al een ander vervoersmiddel dan de auto gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. En dat om uiteenlopende redenen, waarbij het milieu belangrijker zou zijn dan de files en een kortere pendeltijd. Want terwijl ruim de helft van de Belgen om persoonlijke, praktische redenen een alternatief voor de auto heeft uitgeprobeerd voor hun woon-werkverkeer, deed 37% dat voor het milieu, wou 30% de files vermijden en 29% hun pendeltijd verminderen.

Amper 2 op 10 Belgen (22%) hebben van hun werkgever al voorstellen gekregen voor alternatieve mobiliteitsoplossingen voor hun verplaatsingen naar het werk of tijdens de werkuren. De fietsvergoeding (64%) komt het meest voor en is veel populairder in Vlaanderen dan in Wallonië (72% tegenover 39%, en 63% in Brussel). Daarna volgen een abonnement voor het openbaar vervoer (59%) en thuiswerken (32%).

“Terwijl het aantal bedrijfswagens de voorbije 5 jaar fors is toegenomen, blijft een belangrijk deel hiervan onbenut, vooral omdat sommige Belgen te dicht bij hun werk wonen of ook omdat ze reeds alternatieve vervoersmiddelen gebruiken. De barometer wijst ook uit dat sommige Belgen bereid zijn om hun bedrijfswagen in te ruilen, maar dat ze daarvoor een kleinere privéwagen in de plaats zouden kopen. Een cash for car regeling zonder meer zal dus weinig effect hebben op het mobiliteitsprobleem. Dit is een duidelijke oproep aan werkgevers om in overleg met hun medewerkers een mobiliteitsplan uit te werken wanneer een bedrijfswagen ingeruild wordt. Tal van alternatieven kunnen voorgesteld worden aan die werknemers, zoals de fiets. Een mobiliteitsoplossing op maat van elke werknemer blijkt de sleutel om medewerkers te behouden en aan hun behoeften te voldoen, maar ook om nieuw talent aan te trekken. Weldoordachte mobiliteitsoplossingen moeten bijdragen aan de levenskwaliteit van iedereen: werknemers, werkgevers en burgers in het algemeen”, zegt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

 

 

[1] Studie uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 1000 actieve Belgen in mei 2018 door onderzoeksbureau iVOX op vraag van Partena Professional

[2] Deze analyse is uitgevoerd op basis van de loonhistorieken van Partena Professional van 94.274 werknemers tussen 2013 en 2018.