Nieuw werkstatuut op de arbeidsmarkt? Partena Professional heeft al concreet voorstel klaarliggen

Donderdag 19 oktober 2017 — Vandaag volop in het nieuws: de vraag naar een nieuw statuut op de arbeidsmarkt. Is het inderdaad hoog tijd voor een derde statuut dat rekening houdt met de razendsnel evoluerende arbeidsmarkt? Volgens Partena Professional absoluut. Sterker nog, het voorstel voor een statuut van ‘autonome werknemer’, dat werd goedgekeurd tijdens het eerder dit jaar georganiseerde ‘Ondernemersparlement’, ligt al klaar.  

Het statuut van ‘de autonome medewerker’

Eerder dit jaar organiseerde Partena Professional voor de tweede keer het Ondernemersparlement, waar ondernemers een kritische blik werpen op de actuele vragen bij de huidige sociale wetgeving en hoe deze gemoderniseerd kan worden. Als antwoord op de nieuwe arbeidsmarkt werd het voorstel van het statuut van ‘autonome werknemer’ voorgelegd als belangrijke stap voorwaarts. Het voorstel kon rekenen op instemming van de ondernemers, want maar liefst 93,5% van de 80  aanwezige CEO’s en HR-managers stemde vóór.

Tijd voor disruptive innovation

De technologie evolueert razendsnel en de impact op de arbeidsmarkt is enorm. Ondernemers én werknemers zijn op zoek naar een andere manier van samenwerking en de economie muteert steeds meer naar een gig economy waarin werknemers op projectbasis werken in plaats van voor één vaste werkgever.

Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional: “Het traditionele onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is niet meer future proof. De wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst beschermde voor het eerst de werkman die werkte onder “leiding, gezag en toezicht. Dit onderscheid gebaseerd op gezag kan nog maar moeilijk een rol spelen in de toekomst. Autonomie en creativiteit staan steeds meer centraal en technische evoluties en een voortschrijdende specialisatie maken controle steeds minder relevant. Van medewerkers wordt veel meer verwacht dan richtlijnen opvolgen en toepassen. De verzamelde expertise en jobfierheid van werknemers garanderen de kwaliteit. Weinig verschil met een zelfstandige. Het resultaat staat centraal.”

Hij licht het voorgestelde nieuwe statuut verder toe: “De autonome medewerker draagt kenmerken van een werknemer én van een zelfstandige. Centraal staat de vrijheid van de contractspartijen. Welk statuut van toepassing is bepalen medewerker en ondernemer in onderling overleg in een overeenkomst. Autonome medewerkers bepalen de manier waarop ze het werk en de werktijd organiseren. Werknemers hebben die autonomie niet. Autonome medewerkers lijken dus op zelfstandigen, maar net als werknemers zijn ze economisch afhankelijk van de ondernemer. Daarom verdienen autonome medewerkers een passende contractuele bescherming die vandaag ontbreekt. “

 

Voor meer informatie of een interview met Yves Stox, aarzel niet om ons te contacteren.